BİLGİ ve REZERVASYONTELEFONLA BİLGİ ALMAK ve REZERVASYON YAPTIRMAK İÇİN  0(212)632 31 13SORULARINIZ ve REZERVASYON TALEPLERİNİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMLARI KULLANABİLİRSİNİZ.

REZERVASYON TALEP FORMU


TABİATA.COM KONAKLAMA KAYIT SÖZLEŞMESİ - 1067


İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet, telefon ve faks yoluyla gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.


1- Taraflar
Ekses Tur Turizm İnşaat Otomotiv Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Excess Turizm, bu sözleşmede markası ‘TABİATA.COM’ olarak anılacaktır ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.
1.1. Tarafların Bilgileri – TABİATA.COM
Unvan :         Ekses Tur Turizm İnşaat Otomotiv Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Excess Turizm
Adres :           Emniyetevler Mah. Güvercin Sk.  No: 3  Kat: 1   4.Levent / İstanbul
Telefon :       0 212 632 31 11
Faks :             0 212 589 40 50
E-mail :         bilgi@tabiata.com

2- Konu
Bu sözleşmenin konusu TABİATA.COM ’un internet üzerinden teşhirini ve satışını yaptığı, teşhirin yapıldığı Tabiata.com ’un ilgili web sayfasında ve/veya çağrı merkezimiz kanalıyla nitelikleri belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3- Genel Hükümler
3.1. Müşteri bu sözleşmede bahse konu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyarak ve/veya çağrı merkezi kanalıyla bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının TABİATA.COM ’a ulaştırılmış olması ve bedelinin veya belirlenen kaparonun tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli/kaparo ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TABİATA.COM hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.3. TABİATA.COM tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile rezervasyon yapar. Hizmete yönelik kişisel zevk ve tercihlere uymayan herhangi bir hususta TABİATA.COM ’a bir itiraz yöneltemez.
3.4. TABİATA.COM üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında TABİATA.COM ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorundadır.  Aksi takdirde müşterinin doğrudan konaklama tesisi ile veya aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında TABİATA.COM sorumluluk kabul etmez.
3.5. Konaklama kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili konaklama tesisinin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Konaklama tesisinden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı konaklama tesisinin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan TABİATA.COM ‘a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Konaklama Tesisinden erken ayrılma durumunda müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.
3.6. TABİATA.COM ‘dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili konaklama tesisinin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşteri‘nin talebi ile tahsil edilen bedel iade edilir.
3.7. TABİATA.COM, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz.
3.8. TABİATA.COM, alternatif karakterli ve standart otel konsepti dışında kalan konaklama tesislerini yoğun olarak konu edinmiştir.  Pansiyon durumları, konaklama tesisi konseptleri, tesis nitelikleri, tesisten tesise farklılık gösterir. Teşhiri ve satışı yapılan konaklama tesislerinin bu alternatif karakteri, Tabiata.com ‘da açık olarak ilan edilir.  Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile bu durumun bilincinde rezervasyon yapar.

3.9. TABİATA.COM ‘da yer alan konaklama tesislerinin bilgileri, ücretleri ve fotoğrafları, ilgili tesisin veya tedarikçinin sağladığı içerik ile oluşturulmuştur. Her ne kadar titizlikle en doğru ve güncel bilgilerin verilmesine özen gösterilmişse de; TABİATA.COM bu bilgilerin, mevcut durum ile aynı olduğunu garanti edemez.

3.10. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.

3.11. TABİATA.COM ‘dan hizmet alan müşteriler, konaklama sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini TABİATA.COM aracılığı ile satın alabilirler.
3.12. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan/hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri(ler)’in bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle hizmeti alan/hizmete katılan müşteri(ler)in  TABİATA.COM aleyhine ve almış oldukları hizmet sebebi ile ilgili dava ve takipleri ve Tabiata.com ‘un bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde; TABİATA.COM sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ‘e ödemiş olduğu miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
3.13. Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) çıkışın engellenmesi durumunda TABİATA.COM ’un herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.
3.14. Sözleşme konusu hizmetin TABİATA.COM tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde TABİATA.COM sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

3.15. TABİATA.COM, Müşterinin konaklama tesisindeki her hangi bir kaybından, hasarından veya kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu tutulamaz.


4-  İptal, Vazgeçme, Değişiklik
4.1. Rezervasyonunuz otele giriş gününde akşam 19:00 'a kadar tutulmaktadır.  Geç girişler konaklama tesisine bildirilmek zorundadır.
4.2. Rezervasyonunuzla ilgili özel talepleriniz konaklama tesisine rica olarak geçilir. TABİATA.COM,  bu talepleri garanti etmemektedir.
4.3. Otel konaklama başlangıç tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde 50 TL hizmet bedeli kesintisi yapılır. Konaklama başlangıcından önceki 30 -15 gün içerisinde yapılan iptallerde %50, 14 gün kala yapılan iptallerde veya tesise hiç gelmeme durumunda ise ödenen ücretin tamamı iade edilmez.
4.4. Konaklama Tesisine giriş tarihinde giriş yapmadığınız ya da otelden erken çıkış yaptığınız takdirde toplam rezervasyon tutarını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
4.5. Değişiklik talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar TABİATA.COM ‘a bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır. Alınan hizmetin başlangıç tarihinden önceki son 7 gün içerisinde tarafımıza iletilen değişiklik talepleri sadece ilgili hizmetin bitiş tarihini uzatmak için kabul edilir.
4.6. Doğrudan konaklama tesisinden veya aracı firmadan yapılan değişiklik, iptal vb. durumlarda TABİATA.COM hiçbir sorumluluk kabul etmez. Değişiklik talepleri, tamamen konaklama tesisinin, tedarikçinin ve aracı kuruluşun inisiyatifinde olduğundan gerçekleştirilemeyen talepler için TABİATA.COM sorumlu tutulamaz. Her değişiklik talebi, güncel fiyatlandırmaya ve müsaitliğe tabidir. İkinci kez ve sonrası yapılan değişikliklerden TABİATA.COM ücret alma yetkisini saklı tutar.
4.7. Ulaşım hizmetleri (otobüs-transfer-uçak) iptal edilemez ve ulaşım hizmet bedelinin iadesi yapılamaz.

4.8. TABİATA.COM gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı konaklama rezervasyonunu kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri lehine tazminat hakkı doğmaz.


5-  Son Hükümler
5.1.  İş bu sözleşme Müşterinin TABİATA.COM internet sitesinden yukarıda bahsi geçen hizmetleri, rezervasyon yaptırmak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlülük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir.
5.2.  Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir.
5.3.  Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

5.4.  Taraflar bu sözleşmede bildirdikleri adresin tebligat adresi olduğunu, sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetlerinin ve İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.


Rezervasyonunuza Eklemek İstediğiniz Ek Hizmetler:


Listen to audio CAPTCHA

EK BİLGİ TALEP FORMU


Listen to audio CAPTCHA